Xin chào các bạn sinh viên

Vui lòng nhập mã sinh viên để đăng ký thẻ xe

  • Các bạn sinh viên đã đăng ký địa chỉ email có thể kiểm tra thông tin đăng ký thẻ tại đây
  • Các sinh viên khi đăng ký chưa điền địa chỉ email sẽ không chỉnh sửa thông tin được. Để có thể chỉnh sửa thông tin vui lòng cập nhật địa chỉ email để có chức năng chỉnh sửa thông tin tờ khai đăng ký tại địa chỉ: https://forms.gle/W6AtNELc3V1bYyyG7
  • Các bạn vẫn gặp khó khăn khi cập nhật email hoặc thay đổi thông tin đăng ký thẻ vui lòng đến trạm đọc mã sinh viên để được hỗ trợ.

Đăng ký thẻ xe điện tử

© 2021 nhaxethongminh.com - Thiết kế bởi NHBC Media

Chức năng

> Đăng ký

> Kiểm tra thông tin

> Cập nhật thông tin